FILLIMI I PROJEKTIT: ARTIVIST RINOR PËR NDRYSHIM (YAC)

Më 14 nëntor 2018, filloi Open Mind Spectrum Albania (OMSA), i dobishëm për gratë shqiptare (UAW), Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e Njeriut Shqipëri (IHRRFA), DORAT E HAPUR, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Stichting art.1 (Hollanda) projekti i tyre i ri: Artivist Rinor për Ndryshim, një projekt i mbështetur nga Ministria Hollandeze e Punëve të Jashtme të Hollandës nën skemën e subvencioneve Creative Twinning. Projekti do të zhvillohet në 2019-2020 në vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Serbi dhe Maqedoni).

Artivisti Rinor për Ndryshim përqendrohet në fuqizimin e kineastëve të rinj, tregimtarëve, artistëve dhe aktivistëve në prodhimin e filmave dhe shfaqjeve mbi të drejtat e njeriut / të drejtat e LGBTIQ + dhe barazinë gjinore. Prandaj, projektet synojnë të promovojnë përdorimin e arteve në adresimin e çështjeve të të drejtave të njeriut.
Edhe pse, ka një dekadë të një lëvizjeje dhe ne kemi përshtatur strategjitë e mbrojtjes perëndimore, ky projekt do të jetë një model i përparuar i inovacionit për Shqipërinë. Projekti do të ketë ndikim kombëtar, rajonal dhe evropian. Ne besojmë se projekti ynë mund të kontribuojë ndjeshëm në kuptimin e parimeve demokratike evropiane dhe më shumë mirëkuptim përmes dialogut të hapur.

Ky projekt lidh 17 organizata në fushën e të drejtave të njeriut / LGBTIQ + Të drejtat, avokimin, punën e të rinjve dhe artet dhe kulturën, përfshirë festivalet ekzistuese të filmit (The International International Film Film Festival Albania, PriFest Film Festival Kosova dhe Shkupi i Filmit).
Me praninë e Ambasadorit Hollandez në Tiranë, Zonja Guusje Korthals Altes, Zonja Etleva Sheshi, Shefe e Sektorit të Politikave dhe Strategjisë për Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore dhe Zonja Elona Gjebrea, Politikane e Partisë Socialiste.


EKSPOZITË – ‘’KULTURA E POSHTËRIMIT’’

Fushatë ndërgjegjësimi mbi Artivizmin, për bullizimin dhe bullizmin kibernetik bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor.

 • Venue

at Tirana Ekspres. (ne fillim Rruga Hoxha Tahsim, sa kalon Qendra Stefan (The Stephen Center)

 • Koha/ora

Hapja 15 Maj 2019, 17:00- 19:30

Ditët e Ekspozitës 15 Maj – 19 Maj

 • Organizatorët

Open Mind Spectrum Albania (OMSA), në bashkëpunim me Embassy of the Kingdom of the Netherlands në Tiranë dhe Stichting Art.1


QUEER FILM DAYS (QFD) ALBANIA 2019

Midis 18-22 Shtator 2019 një ngjarje e re filmike ka ndodhur në Tiranë, Shqipëri. Programi i titulluar "Ditët e Filmit Queer" (QFD), programi përbëhet nga një numër filmash dhe ngjarjesh që nxjerrin në pah tema që refuzojnë të jenë të padukshme dhe tregojnë histori që "krijojnë një hapësirë ​​të re kulturore".

QFD është organizuar nga Open Mind Spectrum Albania (OMSA), e kryesuar nga Arber Kodra, dhe në bashkëpunim me Ambasadën e Mbretërisë së Hollandës në Tiranë, delegacionin e BE-së, Stitching Art.1 dhe Festivalin Ndërkombëtar të Filmit për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri (IHRFFA).

Ngjarjet janë gjithashtu një pjesë e projektit Rinia Aktivistët për Ndryshim (YAC) i cili mbështetet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Hollandës. YAC synon të fuqizojë kineastët, tregimtarët, artistët dhe aktivistët në krijimin e artit dhe shfaqjeve të përqendruara në të drejtat e njeriut / të drejtat e LGBTIQ + dhe barazinë gjinore.

Festivali u hap më 18 shtator me një shfaqje të dytë të ekspozitës fituese të çmimeve "Kultura e poshtërimit" nga artisti maqedonas dhe aktivisti për të drejtat e njeriut Antonij Karadzoski. Përmes veprës së tij artistike, ai synon të shembë stereotipet dhe të rrisë ndërgjegjësimin për çështje të rëndësishme të të drejtave të njeriut siç janë ngacmimi në komunitetin LGBTI. Ngjarja filloi në Shtëpinë e Evropës.

Një numër filmash u shfaqën gjatë ditëve të ngjarjes, i pari i të cilit është "Unë jam Sofia". Ky film u shfaq në 19 Shtator në Kinema Millenium dhe më pas u zhvillua një pyetje dhe përgjigje me regjisorin.

Më 20 Shtator, u zhvillua një shfaqje e një filmi të quajtur "Deri Porn Do Us Part" në Akademinë e Filmit dhe Multimedia. Protagonisti i filmit, Sidnej Riviera ishte gjithashtu i pranishëm dhe ai po u përgjigjej pyetjeve nga publiku pas shfaqjes.

Më 21 shtator ishte një maturant i filmave 'Scar Tissue', 'High Tide', dhe 'Up Close and Personal' i cili u shfaq në Shtëpinë e Evropës. Në pjesëmarrje ishin oficerët e policisë holandeze LGBT Marja Lust dhe Abdel Late, dhe një Q&A do zhvillohet

Dita e fundit e ngjarjes 22 Shtatori mori formën e një prezantimi të rezultateve përfundimtare të trajnimit të xhirimit të filmit të ndërmarrë nga Projekti i Artistëve Rinorë për Ndryshim përfshirë individë nga Shqipëria dhe Kosova.


TRAJNIMI I TRAJNERËVE 2019

Kurs trajnimi Train-the-Trainers në kuadrin e Artivistit Rinor për Ndryshim (YAC).

Trajnimi u zhvillua në 02 - 06 Prill 2019. Sesionet e trajnimit ishin Prof. Asoc. Dr Znj Ersida Teliti si trainerja kryesore e trajnimit. Zonja Teliti është trainer dhe ekspert shumë e njohur për të drejtat e njeriut, me përvojë ligjore. Z. Arber Kodra është Drejtori Ekzekutiv i OMSA dhe një nga aktivistët më të vjetër të homoseksualëve në Shqipëri.

Qëllimi i këtij projekti është të promovojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit. Qëllimi i trajnimit ishte të aftësojë të rinjtë (15-24 vjet) të bëhen Avokat të të Drejtave të Njeriut dhe të rrisin kompetencat e tyre të komunikimit, ndërkulturor dhe shoqëror.

Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:

• Të kuptohet koncepti i të qenurit trajner në fushën e të drejtave të njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të rrisë nivelin e tyre të vetëvlerësimit për të qenë trainer për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të rritet aftësia për të hartuar një trajnim për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
• Të bëhen trajnerë të ardhshëm

Ne identifikuam 6 trajnues për të drejtat e njeriut dhe avokatinë që do të vazhdojnë punën e tyre në iDEALab.

Në fund, ata përmirësuan informacionin e tyre mbi njohuritë e tyre ligjore mbi të drejtat e njeriut dhe Komunitetin LGBTI. Ata përmirësuan cilësitë e tyre për të qenë trainer dhe duke bërë avokim.

Në fund, të gjithë shprehën dëshirën që aktivitete të tilla të jenë të domosdoshme, jo vetëm për të mësuar më shumë, por edhe për të qenë një person, person më i mirë, më gjithëpërfshirës dhe më i gjallë.

Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë trajnime me ta mbi të drejtat e njeriut dhe të drejtat e LGBTI.
Certifikatat u shpërndanë me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.


TË DREJTAT E NJERIUT & ADVOCACY 2019 ARTIVIST PËR NDRYSHIM (YAC)

Kursi i parë i trajnimit për të drejtat e njeriut dhe avokimin në kuadrin e Rinisë Artivist për Ndryshim (YAC) u zhvillua në 19 - 22 shkurt 2019. Seancat e trajnimit u lehtësuan nga 5 trajnues që kanë përvojë dhe ekspertizë në të drejtat e njeriut dhe avokimin. Prof. Asoc. Dr Znj Ersida Teliti ishte traineri kryesor i trajnimit. Zonja Teliti është trainer dhe ekspert shumë e njohur për të drejtat e njeriut dhe avokimin, me përvojë ligjore. Z. Arber Kodra është Drejtori Ekzekutiv i OMSA dhe një nga aktivistët më të vjetër të homoseksualëve në Shqipëri. Zonja Elona Gjebrea (Politikane e Partisë Socialiste) ka një prapavijë të të drejtave të njeriut, duke drejtuar për dy vjet një organizatë që merret me çështje të trafikimit njerëzor dhe shëndetin riprodhues përfshirë LGBTI. Zonja Dafina Hysa gazetare shumë e njohur. Z. Rezar Balla, media dhe ekspert i komunikimit, menaxher i mediave sociale dhe trajner.

Trajnimi u zhvillua nga 19 - 22 shkurt 2019.

Qëllimi i këtij projekti është të promovojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit. Qëllimi i trajnimit ishte të aftësojë të rinjtë (15-24 vjet) të bëhen Avokat të të Drejtave të Njeriut dhe të rrisin kompetencat e tyre të komunikimit, ndërkulturor dhe shoqëror.

Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:
• Të kuptohet koncepti i të Drejtave të Njeriut dhe Avokatisë
• Të kuptojnë të drejtat e njeriut të LGBTI People
• Të bëhen avokatë të të drejtave të njeriut
• Të bëhen trajnerë të ardhshëm

Ne identifikuam 6 trajnues për të drejtat e njeriut dhe avokatinë që do të vazhdojnë punën e tyre në iDEALab.

Në fund, ata përmirësuan informacionin e tyre mbi njohuritë e tyre ligjore mbi të drejtat e njeriut dhe Komunitetin LGBTI. Ata përmirësuan cilësitë e tyre për të qenë trainer dhe duke bërë avokim.

Në fund, të gjithë shprehën dëshirën që aktivitete të tilla të jenë të domosdoshme, jo vetëm për të mësuar më shumë, por edhe për të qenë një person më i mirë. Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë trajnime me ta mbi të drejtat e njeriut dhe avokatinë.

Certifikatat u shpërndanë me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.


STORYTELLING

Punëtoria e trajnimit u zhvillua në 4-8 shkurt 2019 në Hapësirën e Sigurt të Artit.

Seancat e trajnimit u lehtësuan nga dy trainer që kanë përvojë dhe ekspertizë në Storytelling nga Hollanda, Znj. Lotte van Gaalen dhe Z. Saleem Salameh.

Projekti rajonal "Artivisti Rinor për Ndryshim (YAC)" organizohet nga organizata e Dyerve të Hapura, në partneritet me organizatën Open Mind Spectrum Albania (OMSA), së bashku me organizatën Hollandeze Stichting Art.1

Qëllimi i këtij projekti është të promovojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit. Qëllimi i trajnimit ishte të aftësojë të rinjtë (15-24 vjet) të bëhen tregimtarë dhe të rrisin kompetencat e tyre të komunikimit, ndërkulturor dhe shoqëror.

Objektivat specifikë janë që, deri në fund të kursit të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje:

 • Të kuptojë konceptin e tregimit dhe tre shtyllat kryesore të tregimit
 • Të njohin hapat e ndërtimit të një histori të mirë
 • Të njohin teknikat e prezantimit të tregimit
 • Për të kuptuar pikat e forta dhe të dobëta të tregimit personal / social
 • Për të forcuar aftësitë praktike për ndarjen e tregimeve me audiencën
 • Rritja e aftësive të drejtuesve të rinisë / punonjësve të të rinjve për hartimin dhe kryerjen e trajnimeve për tregime për të rinjtë

 

16 të rinj të talentuar dhe të motivuar janë zgjedhur për të marrë pjesë në kursin e trajnimit Storytelling, 3-8 shkurt 2019.

Trajnimi u zhvillua pa probleme, me rehati të plotë dhe me një interes të lartë nga ata të zgjedhur.

Niveli i lartë i aftësimit profesional të trajnerëve si dhe interesimi i lartë i frekuentimit, me kusht që 5 ditë trajnim të ishin të plota, me interes të lartë dhe cilësi të shkëlqyeshme.

Në format e vlerësimit dhe në dialogë dhe në vazhdim, ne kemi specifikisht ato që do të dëshironim të përmendim këtu.

Njohuri të reja të fituara:

 • Keni kuptuar konceptin e tregimit për rëndësinë e tij në devleolpmen personal dhe aspektet e ndryshimit shoqëror
 • Keni konsideruar pikat e forta dhe të dobëta të tregimit
 • Kanë konsideruar 3 shtyllat kryesore të Stortellling
 • Keni kuptuar hapat për të krijuar një histori të suksesshme
 • Keni një kuptim eksperimental të metodologjisë së krijimit të një tregimi dhe ndarjes së tij para audiencës
 • Kanë diskutuar burimet e mundshme të frikës dhe si t'i minimizoni ato
 • Kanë diskutuar faktorët kryesorë të suksesit.
 • Kanë ekzaminuar shembuj praktikë të nxitjes dhe ndarjen e tyre midis pjesëmarrësve që kalojnë.

Dyer të hapura

Rezear Xhaxhiu

OMSA

Arber Kodra

Trajnerë: Arjen Barel, Fouad Lakbir


TRAJNIM PËR XHIRIMIN 1 & 2 ARTIST I RINISË PËR NDRYSHIM (YAC)

Përgatiti: Magali Perrichet Çashku, Koordinator i Projektit AFMM / IHRFFA

21 maj 2019

AFMM - IHRFFA

Prezantimi

Raporti narrativ në lidhje me punëtorinë trajnuese 5-ditore në "Filmbërim" i hartuar dhe realizuar për një grup prej 9 të rinjsh (15-24 vjeç) nga Shqipëria dhe Kosova. Punëtoritë e trajnimit u zhvillua në maj dhe shtator 2019 në ambientet e Akademisë së Filmit dhe Multimedia Marubi, në Tiranë, Shqipëri Seancat e trajnimit u lehtësuan nga dy trainer që kanë përvojë dhe ekspertizë në Filmmaking, Znj. Nienke Eijsink nga Hollanda, Z. Saleem Salameh nga Hollanda dhe Z. Arianit Gjonbalaj nga Akademia Marubi.

Me përkrahjen e organizatës holandeze Stichting Art.1, projekti rajonal "Artist i Rinisë për

Ndryshimi (YAC) ”organizohet në Shqipëri nga Open Mind Spectrum Albania (OMSA), në partneritet me Festivalin Ndërkombëtar të të Drejtave të Njeriut në Shqipëri (IHRFFA) festivalin e organizuar nga Akademia e Filmit dhe Multimedia Marubi.

Qëllimet

Qëllimi i këtij projekti është të promovojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit. Qëllimi i trajnimit ishte trainimi i të rinjve (15-24 vjeç) për të rritur nivelin e tyre komunikimi, kompetencat ndërkulturore dhe sociale, përmes krijimit të filmave për të drejtat e njeriut.

Për shkak të një vonese të papritur të ardhjes së Trainerit Hollandez, Nienke Eijsink, orari ka pak ndryshuar, dhe u zhvillua si vijon:

Trajnerët takuan një grup shumë të motivuar me karakteristikat e mëposhtme

 • Pjesëmarrësit kishin një ambicie të lartë për të zhvilluar njohuritë dhe aftësitë e tyre në krijimin e filmit
 • Pjesëmarrësit kishin një nivel themelor të të kuptuarit të Filmit
 • Asnjë nga pjesëmarrësit nuk kishte një nivel të mirë se si të bënte filma
 • Të gjithë pjesëmarrësit e kuptojnë nevojën e tyre për të mësuar më shumë rreth krijimit të filmave, teknikave si të bëhet krijoni dhe zhvilloni një histori dhe të mësoni më shumë rreth ndarjes së saj me audiencën.
 • Pjesëmarrje aktive dhe humor mjaft pozitiv.

Rezultatet e të nxënit

Pjesëmarrësit fituan njohuri të reja thelbësore gjatë këtij kursi trajnimi. Për mësimin kryesor pikë, shiko më poshtë (Burimi: Formularët e Vlerësimit të Kursit të Trajnimit).

Pjesa më e dobishme e trajnimit:

Përsa i përket përmbajtjes

 • Koncepti i krijimit të filmit;
 • Struktura e krijimit të filmit;
 • Përmbajtja ishte shumë e mirë dhe e strukturuar / e kuptueshme / e dobishme.

SHOQATA “NE DOBI TE GRUAS SHQIPTARE”

 

 

Në emër të projektit rajonal; Artivisti Rinor për Ndryshim (YAC), organizatë e UAW, në partneritet me organizatën Open Mind Spectrum Albania (OMSA), së bashku me organizatën Hollandeze Stichting Art.1, organizuan një trajnim 4 ditor rreth Radio & Podcast.

Trajnimi u zhvillua nga 15 janari deri më 18 janar në SAFE ART SPACE.

Qëllimi i trajnimit ishte trajnimi i të rinjve në Radio & Podcast (për të treguar histori dhe raportim). Punëtoritë u trajnuan për të rinjtë për sa i përket Radio & Podcast - fuqia e tregimit, strukturat narrative, teknikat e redaktimit, intervistat, si të angazhohen audiencat, etj.

Trajnimi u drejtua nga dy ekspertë nga Hollanda, Znj. Lotte van Gaalen dhe Z. Saleem Salameh. Metodologjia e përdorur ishte që të rinjtë të fitonin  aftësi që do të përdoren në situata të ndryshme, duke kontribuar në kompetencat e trajnimit.

Gjithashtu, personat që duan të mësojnë se si të bëhen trajnerë në këtë fushë dhe t'i trajnojnë ata në hapësirën që ne kemi krijuar janë trajnuar.

Ky ishte një cikël trajnimesh që sapo ka filluar dhe do të jetë në tema të ndryshme që përqendrohen në promovimin e të drejtave të njeriut, barazinë gjinore, të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit.

 

Reportere:
Sevim Arbana/Drejtoreshë e UAW