Monthly Archives: December, 2019

Më 14 nëntor 2018, filloi Open Mind Spectrum Albania (OMSA), i dobishëm për gratë shqiptare (UAW), Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e...
Fushatë ndërgjegjësimi mbi Artivizmin, për bullizimin dhe bullizmin kibernetik bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Venue at Tirana Ekspres. (ne fillim Rruga Hoxha Tahsim,...
Midis 18-22 Shtator 2019 një ngjarje e re filmike ka ndodhur në Tiranë, Shqipëri. Programi i titulluar "Ditët e Filmit Queer" (QFD), programi përbëhet...
Kurs trajnimi Train-the-Trainers në kuadrin e Artivistit Rinor për Ndryshim (YAC). Trajnimi u zhvillua në 02 - 06 Prill 2019. Sesionet e trajnimit ishin Prof....
Kursi i parë i trajnimit për të drejtat e njeriut dhe avokimin në kuadrin e Rinisë Artivist për Ndryshim (YAC) u zhvillua në 19...
Punëtoria e trajnimit u zhvillua në 4-8 shkurt 2019 në Hapësirën e Sigurt të Artit. Seancat e trajnimit u lehtësuan nga dy trainer që kanë...
Përgatiti: Magali Perrichet Çashku, Koordinator i Projektit AFMM / IHRFFA 21 maj 2019 AFMM - IHRFFA Prezantimi Raporti narrativ në lidhje me punëtorinë trajnuese 5-ditore në "Filmbërim" i...
    Në emër të projektit rajonal; Artivisti Rinor për Ndryshim (YAC), organizatë e UAW, në partneritet me organizatën Open Mind Spectrum Albania (OMSA), së bashku...
X