FILLIMI I PROJEKTIT: ARTIVIST RINOR PËR NDRYSHIM (YAC)

FILLIMI I PROJEKTIT: ARTIVIST RINOR PËR NDRYSHIM (YAC)

Më 14 nëntor 2018, filloi Open Mind Spectrum Albania (OMSA), i dobishëm për gratë shqiptare (UAW), Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e Njeriut Shqipëri (IHRRFA), DORAT E HAPUR, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Stichting art.1 (Hollanda) projekti i tyre i ri: Artivist Rinor për Ndryshim, një projekt i mbështetur nga Ministria Hollandeze e Punëve të Jashtme të Hollandës nën skemën e subvencioneve Creative Twinning. Projekti do të zhvillohet në 2019-2020 në vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Serbi dhe Maqedoni).

Artivisti Rinor për Ndryshim përqendrohet në fuqizimin e kineastëve të rinj, tregimtarëve, artistëve dhe aktivistëve në prodhimin e filmave dhe shfaqjeve mbi të drejtat e njeriut / të drejtat e LGBTIQ + dhe barazinë gjinore. Prandaj, projektet synojnë të promovojnë përdorimin e arteve në adresimin e çështjeve të të drejtave të njeriut.
Edhe pse, ka një dekadë të një lëvizjeje dhe ne kemi përshtatur strategjitë e mbrojtjes perëndimore, ky projekt do të jetë një model i përparuar i inovacionit për Shqipërinë. Projekti do të ketë ndikim kombëtar, rajonal dhe evropian. Ne besojmë se projekti ynë mund të kontribuojë ndjeshëm në kuptimin e parimeve demokratike evropiane dhe më shumë mirëkuptim përmes dialogut të hapur.

Ky projekt lidh 17 organizata në fushën e të drejtave të njeriut / LGBTIQ + Të drejtat, avokimin, punën e të rinjve dhe artet dhe kulturën, përfshirë festivalet ekzistuese të filmit (The International International Film Film Festival Albania, PriFest Film Festival Kosova dhe Shkupi i Filmit).
Me praninë e Ambasadorit Hollandez në Tiranë, Zonja Guusje Korthals Altes, Zonja Etleva Sheshi, Shefe e Sektorit të Politikave dhe Strategjisë për Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore dhe Zonja Elona Gjebrea, Politikane e Partisë Socialiste.

Related Articles

Filmmaker spotlight: Erblin Nushi

Erblin Nushi participated in Stichting art.1’s filmmaking training, held within IQMF festival in Amsterdam. Born and raised in Kosovo, non-binary filmmaker Erblin Nushi has already won a...

Meet the Art.1 Grant recipients in 2020/2021

art.1 is powering up a new generation of filmmakers in the Balkans region in the Youth Artivist for Change project. These filmmakers were awarded...

Many LGBT+ people in Kosovo are deprived from Psychological Services

This article is originally published on kosovotwopointzero.com. To read the full article, click here.

Many LGBT+ people in Kosovo are deprived from Psychological Services

This article is originally published on kosovotwopointzero.com. To read the full article, click here.