Historia përmbledhëse e Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut!

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, dhjetëra miliona njerëz vdiqën. Përveç atyre që humbën jetën në luftimet, Nazistët në Gjermani vranë miliona njerëz me gjakftohtësi.

Kur mbaroi lufta në vitin 1945, kombet fitimtare u takuan për të vendosur se si të parandalonin që akte të tilla të mos ndodhin përsëri. Ata formuan Kombet e Bashkuara për të avancuar të drejtat e njeriut dhe paqen.

Kombet e Bashkuara e krijuan Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, dokumentin e parë të vërtetë universal të të drejtave të njeriut. Eleanor Roosevelt, gruaja që udhëhoqi komitetin, e cila krijoi këtë dokument, tha se Deklarata jep të drejta për të gjithë njerëzimin.

Kombet e Bashkuara morën gjithashtu hapa të tjerë. Njëri ishte për të krijuar ligjet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, një proces që kërkoi gati njëzet vjet. Ligjet ndërkombëtare janë ligje që pajtohen nga shumë vende, dhe kështu që ato të mos zbatohen vetëm në një vend, por në të gjitha vendet që pajtohen me to.

Vendet që i përkasin Kombeve të Bashkuara gjithashtu sollën këto të drejta në pjesën tjetër të botës. Si rezultat, ligjet themelore të shumë kombeve sot përfshijnë të drejtat që përmbahen në Deklaratë.

 

Related Articles

Historia përmbledhëse e Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut!

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, dhjetëra miliona njerëz vdiqën. Përveç atyre që humbën jetën në luftimet, Nazistët në Gjermani vranë miliona njerëz me gjakftohtësi. Kur...
X